ร่วมให้การต้อนรับประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ประจำกรุงเทพฯ

 

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Mr. TAKETANI Atsushi ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ประจำกรุงเทพฯ (JETRO Bangkok) และคณะ ในโอกาสเข้าพบ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับมาตรการรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19 การดำเนินการโครงการอื่น ๆ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด - 19 และการดำเนินงานด้านวัคซีนจากกระทรวงแรงงาน  โดยมี นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน  ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน 

ในการนี้ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ประจำกรุงเทพฯ ได้กล่าวขอบคุณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ที่ได้ชี้แจงข้อมูลเชิงลึกในการดูแลวัคซีนให้แก่ลูกจ้างที่อยู่ในกิจการของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย