อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมพิจารณาร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย และร่างประกาศกระทรวงแรงงาน ตามมติคณะฯ

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมพิจารณาร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย และร่างประกาศกระทรวงแรงงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ครั้งที่ 2

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย และร่างประกาศกระทรวงแรงงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ครั้งที่ 2 ผ่าน ระบบ Video conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม