สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ดังนี้

1. เวลา 08.30 น. บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ประเด็น “การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศและการป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ” เพื่อนำออกอากาศในรายการ “สุขแบบไทย ใจพอเพียง” ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เวลา 13.15 – 13.30 น.

2. เวลา 09.15 น. บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ประเด็น “การทำงานของผู้สูงอายุและรูปแบบการจ้างงานที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัยของไทย” เพื่อนำออกอากาศในรายการ “Backpack Journalist” ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS สำหรับวันออกอากาศจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

3. เวลา 10.00 น. ให้สัมภาษณ์ประเด็น “การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศและการป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ” เพื่อนำลงเผยแพร่ในนิตยสาร “CUSTOMS IMPORT-EXPORT”

สำหรับวันเผยแพร่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป