กระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และเปิดงาน “จับมือกันไว้ ก้าวไปด้วยกัน” ครั้งที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และนายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย