รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมเรื่องการจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอและการแจ้งฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน   ประชุมเรื่องการจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service)

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมเรื่องการจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service) ณ ห้องประชุมกองนิติการ ชั้น 13 กรมการจัดหางาน พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุม