อธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารฯ

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล จังหวัดชลบุรี 

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) จังหวัดชลบุรี  ตั้งอยู่ที่  ตลาดสยามนินจา ทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ. 3023 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  โดยมีนายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ จัดหางานจังหวัดชลบุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

สำหรับศูนย์ CI มีทั้งสิ้นจำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร โดยจัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างทางการไทย โดยกระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกับทางการเมียนมา ตามมติครม.เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564  เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 1 สิงหาคม  2565