อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างขีดความสามารถสำหรับเจ้าหน้าที่ของศูนย์แรกรับเข้าทำงานฯ

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน   เปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างขีดความสามารถสำหรับเจ้าหน้าที่ของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างขีดความสามารถสำหรับเจ้าหน้าที่ของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง  ณ ห้องทำงาน ชั้น 9 กรมการจัดหางาน  โดยมีนายแม็กซิมิเลียน พอร์ทเลอร์ หัวหน้าแผนกการเคลื่อนย้ายแรงงานและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เป็นผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) นายอานนท์ เกิดเกตุ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว เป็นวิทยากรจากกรมการจัดหางาน และมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง 5 จังหวัด  จำนวน 63 คน  เข้าร่วมอบรบ

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference  จัดขึ้น ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร (Eastin Grand Hotel Sathorn) ด้วยความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของกระบวนการเมื่อแรงงาน MOU เดินทางมาถึงประเทศไทย การเปลี่ยนนายจ้างในประเทศไทย สิทธิและสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติ กลไกการร้องทุกข์ หน้าที่ของแรงงาน MoU ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และการฝึกการสื่อสารแบบผู้นำ รวมทั้งเรื่องการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วม