ผู้บริหารกรมการจัดหางานให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

 

วันที่15 มีนาคม 2560 ผู้บริหารกรมการจัดหางานให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ห้องทำงาน ชั้น 9 ดังนี้

1. เวลา 09.00 น. นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ประเด็น “การจัดตั้งศูนย์ JOB COACH THAILAND CENTER” ศูนย์บ่มเพาะด้านวิชาชีพของคนพิการในประเทศไทย สำหรับวัน เวลาออกอากาศจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

2. เวลา 11.00 น. นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวประเด็น “การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย” เพื่อออกอากาศในรายการ “ASEAN Connect” ทางสถานีโทรทัศน์ NBT WORLD สำหรับวัน เวลาออกอากาศจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

3. เวลา 11.00 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ประเด็น “การต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 96.5 คลื่นความคิด