​อธิบดีกรมการจัดหางานลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครตรวจเยี่ยมศูนย์ OSS.และศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว

 

วันที่15 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ( ONE STOP SERVICE : OSS ) จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมีผู้บริหารของโรงพยาบาลฯ จัดหางานจังหวัด และแรงงานจังหวัด ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมศูนย์ฯ ได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 ซึ่งจะนำไปเผยแพร่ออกอากาศในรายการข่าว “เที่ยงวัน ทันเหตุการณ์” และ “เรื่องเด่น เย็นนี้” สำหรับวัน เวลาออกอากาศจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป จากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ซึ่งตั้งอยู่ที่สถานีขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ NBT WORLD ร่วมทำข่าวในครั้งนี้ด้วย เพื่อนำเผยแพร่ออกอากาศในรายการ “ASEAN Connect”