ร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาฝีมือแรงงานและร่วมเป็นเกียรติในโครงการสงกรานต์ปลอดภัยด้วยใจกระทรวงแรงงาน

 

วันที่15 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2560 และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสงกรานต์ปลอดภัยด้วยใจกระทรวงแรงงาน ณ บริเวณอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 1