อธิบดีกรมการจัดหางานนำข้าราชการกรมการจัดหางาน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 

อธิบดีกรมการจัดหางานนำข้าราชการกรมการจัดหางาน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.15 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน พร้อมด้วยนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมในพิธี