รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเชิงนโยบายและกฎหมายแรงงาน

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยนายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเชิงนโยบายและกฎหมายแรงงาน ในคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 318 ชั้น 3 รัฐสภา โดยมีนางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ โฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ. การแรงงาน สภาผู้แทนฯ เป็นประธานการประชุม

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องดังนี้ 

1. เพื่อพิจารณาเรื่องสถานการณ์แรงงานไทยในไต้หวันกับผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดส่งและดูแลแรงงานไทยไปทำงานในไต้หวัน 

2. การดำเนินนโยบายอนุญาตทำงานคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินงานจดทะเบียนการทำงานของแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)