รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “วันแม่แห่งชาติ”

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม 2565 และเยี่ยมชมการออกบูธกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมี ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา รองอธิบดีกรมกิจการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นประธานในพิธี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “วันแม่แห่งชาติ ” 12 สิงหาคม 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น. โดยในส่วนของกรมการจัดหางานได้ร่วมออกบูธกิจกรรมให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ โดยรถ Mobile Unit ซึ่งพร้อมให้บริการทั้งงานในประเทศและต่างประเทศ รับคำปรึกษาและแนะแนวอาชีพ บริการข้อมูล ”อาชีพอิสระ 2022” การแสดงอาชีพกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน และแนวทางการกู้ยืมเงินของกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน รวมทั้งการสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ