อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดโครงการสัมมนาทบทวน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทักษะเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาฯ

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดโครงการสัมมนาทบทวน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทักษะเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตการทำงาน ฯ ภาคใต้

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทบทวนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทักษะเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงแรมบียอน รีสอร์ท กระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว เป็นผู้กล่าวรายงานสำหรับการสัมมนา ฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทบทวนแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อชี้แจงกฎ ระเบียบและระดมความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง และนำบทสรุปดังกล่าวมาเป็นแนวปฏิบัติหรือคู่มือในการปฏิบัติงานตลอดจนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยจัดหางานจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากภาคใต้ จำนวน 42 คน กำหนดจัดสัมมนาระหว่างวันที่  21 - 22 กันยายน 2565