รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสันติ  นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นประธานพิธีเปิด KICK OFF มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครแรงงาน และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ