อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2565

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน (นบส.รง.) ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม