รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมพิธีเปิดสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมแห่งใหม่

 

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม (แห่งใหม่) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 6 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธี

ในโอกาสนี้นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน สร้างขวัญ กำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ