รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเปิดการอบรมกิจกรรม เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้

 

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวบา 10.30 น. นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเปิดการอบรมกิจกรรม เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ หลักสูตร “ช่างตัดผมชายเบื้องต้น” ให้กับผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่รอฤดูกาล ผู้ประสบภัยธรรมชาติ แรงงานนอกระบบ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัวตำรวจตระเวนชายแดน และบุคคลทั่วไป ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ล ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมการเปิดกิจกรรม

ในโอกาสนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ นิทรรศการโลกอาชีพพร้อมทั้งเล่นเกมส์ชิงของรางวัลในงานดังกล่าว