รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการสัมมนา เรื่อง “การแถลงผลการจัดทำแผนการขับเคลื่อนและแผนปฏิบัติการฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการสัมมนา เรื่อง “การแถลงผลการจัดทำแผนการขับเคลื่อนและแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ พ.ศ. 2566 - 2570”

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหาร่วมการสัมมนา เรื่อง“การแถลงผลการจัดทำแผนการขับเคลื่อนและแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ พ.ศ. 2566 - 2570” จัดโดย คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ณ ห้องประชุมหมายเลข 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ