ผู้ตรวจราชการกรม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน

 

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 07.39 น. นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ ศาลพ่อปู่ชินพรหมมา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำห้องทำงาน ชั้น 8 สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของกรมการจัดหางาน ร่วมสักการะ