อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายหลังวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์  นายสันติ นันตสุวรรณ  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม