รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับประธานมูลนิธิเพื่อคนทำงาน

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนายยงยุทธ เม่นตะเภา  ประธานมูลนิธิเพื่อคนทำงาน และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพี่อขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ของผู้ใช้แรงงาน ทำให้ผู้ใช้แรงงานมีอาชีพ ได้รับสวัสดิการ มีสภาพการจ้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีนายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ จัตุมงคล ชั้น 6 กระทรวงแรงงาน