รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมหารือเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางผ่านบริษัทฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมหารือเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางผ่านบริษัทนำเที่ยว

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยนายจำนงค์ ทรงเคารพ ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ร่วมการประชุมหารือเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางผ่านบริษัทนำเที่ยว ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ  ปลอดภัย สร้างความประทับใจและความมั่นใจในการท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวจีน ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 กรมการท่องเที่ยว โดยมีนายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม