ประชุมพิจารณายกร่างประกาศกระทรวงแรงงาน และประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 2

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมพิจารณายกร่างประกาศกระทรวงแรงงาน และประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมพิจารณายกร่างประกาศกระทรวงแรงงาน และประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม