อธิบดี กกจ. ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฯ

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย และคณะ

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายฟาน จี๊ ทัญ (Mr. Phan Chi Thanh) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย และคณะ เข้าพบหารือข้อราชการ การปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ระหว่างไทย - เวียดนาม โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน