รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือแนวทางการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานอู่ต่อเรือในสาธารณรัฐเกาหลี

 

วันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2566 นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยนายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมประชุมหารือกับคณะนายจ้างจากสาธารณรัฐเกาหลี และสมาคมนายจ้างแรงงานไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือในสาธารณรัฐเกาหลี ณ บริษัทฮุนได เฮฟวี่ อินดัสทรี่ จำกัด และบริษัทฮุนได ซัมโห เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด  สาธารณรัฐเกาหลี 

ในการนี้ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพบปะให้กำลังใจพร้อมมอบของฝากแก่แรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี