ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 9 ปี การก่อตั้งสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34

 

ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 9 ปี การก่อตั้งสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้นายวิชิต อินทรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 9 ปี การก่อตั้งสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 โดยมีนางโสภา เกียรตินิรชา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมแสดงความยินดี  มีคุณศิริบุญพิทักษ์เกศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณธนสร จิรายุวัฒนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด ซอยอรุณอมรินทร์ 39 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร