อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสิทธิแรงงาน (มสร.)

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ นางสาวสุธาสินี แก้วเหล็กไหล ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสิทธิแรงงาน (มสร.) ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ในประเด็นเอกสารประจำตัวหมดอายุ และการต่อเอกสารประจำตัวของแรงงานต่างด้าว ห้องประชุมตรีเทพ 1 ชั้น 12 กรมการจัดหางาน โดยมีนายจำนงค์ ทรงเคารพ ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ร่วมให้การต้อนรับ และหารือข้อราชการ