อธิบดี กกจ.ลงพื้นที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ พร้อมมอบเงินให้ รปภ.ที่ช่วยดับไฟจนได้รับบาดเจ็บ

 

อธิบดี กกจ.ลงพื้นที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ พร้อมมอบเงินให้ รปภ.ที่ช่วยดับไฟจนได้รับบาดเจ็บที่มือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจดูสถานที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่ 3 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน พร้อมกับพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมการฟื้นฟู ปรับปรุงสถานที่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโดยเร็วต่อไป ในโอกาสนี้ ได้มอบเงินให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ช่วยดับไฟ จนได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระจกบาดเล็กน้อย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่