กรมการจัดหางานร่วมกับBOIเตรียมขยายการให้บริการระบบ Single Window for Visa and Work Permit ทั่วประเทศ

 

วันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุม ตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน นางเพชรรัตน์  สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรมการจัดหางาน และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นำโดยนางสาวบงกช อนุโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานระบบ Single Window for Visa and Work Permit ระยะที่ 2 ที่จะขยายการให้บริการนอกเหนือจากศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ และภูเก็ต ได้ทั่วประเทศ รวมทั้งศูนย์ EEC ที่จังหวัดชลบุรี ภายในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน ช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในการขออนุญาตทำงานตรวจลงตราวีซ่า และได้รับใบอนุญาตทำงานแบบ Digital Work Permit