กกจ.จับมือมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดนัดพบแรงงาน

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเปิดงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 27 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดขึ้น กิจกรรมภายในงานมีการรับสมัครงานและการสัมภาษณ์งานเบื้องต้น มีสถานประกอบการเข้าร่วมงานกว่า 200 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 2,500 อัตรา การจัดหางานพิเศษสำหรับนักศึกษา การทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ การสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มจพ. และนิทรรศการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.