ผู้ตรวจราชกรม เข้าบรรยายเรื่องบริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC Labour Administration Centre)

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร (HRA) หัวข้อ"ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre)" ผู้รับฟังบรรยายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี จำนวน 151 คน ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารอมตะเซอร์วิส จังหวัดชลบุรี