อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นาย มงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และคณะ  เนื่องในโอกาสเข้าพบหารือ เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมงทะเล  โดยมี นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน   นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน   และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน  ร่วมหารือ  ณ  ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ชั้น 6 

ทั้งนี้  ทางสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย  ได้ขอให้ใช้อำนาจตามมาตรา 14 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ในการนำเข้าแรงงานระบบเอ็มโอยูในกิจการประมงทะเลเป็นกรณีพิเศษ  และตั้งคณะทำงานในการจัดทำแนวทางการดำเนินงานฯร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงาน และสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย  เพื่อให้แนวทางการดำเนินงาน สามารถทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม