กระทรวงแรงงานจัดประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานชั่วคราวภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล

 

กระทรวงแรงงาน จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานชั่วคราวในภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ครั้งที่ 1

วันที่ 20  สิงหาคม 2562  นายไพโรจน์  โชติกเสถียร  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานชั่วคราวในภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ครั้งที่ 1/2562  ณ  ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน  โดยร่วมกันพิจารณาขั้นตอนการดำเนินการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล พร้อมทั้ง กำหนดวันและเวลาในการเดินทางไปเรียนรู้กระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานชั่วคราวในภาคเกษตร ในรัฐอิสราเอลจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน