รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว Thai Pbs

 

วันที่ 20  สิงหาคม 2562  นายไพโรจน์  โชติกเสถียร  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว Thai Pbs ประเด็น “การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ”  ณ ห้องทำงานชั้น 9 กรมการจัดหางาน