รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมรายการ “คุยข่าวสิบโมง”

 

วันที่ 22  สิงหาคม 2562   นายสุวรรณ์ ดวงตา  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์รายการ "คุยข่าวสิบโมง" ประเด็น “การอนุญาตให้คนต่างชาติทำงานในการนิคมอุตสาหกรรม” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5