รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับ ประธานองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับ ประธานองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan)

วันที่ 17 ตุลาคม 2562  เวลา 08.30 น. นายไพโรจน์  โชติกเสถียร  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมให้การต้อนรับ นายคิโออิ ยานากิซาวา (Mr.Kyoei Yanagisawa)  ประธานองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) ที่ เข้าพบหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  และหารือข้อราชการความร่วมมือตามโครงการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นกับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น (International Manpower Development Organization, Japan : IM Japan)  โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม  ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว  ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

ในการนี้  นายเคียวอิ ยานากิซาวา (Mr. Kyoei Yanagisawa) ยังได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงกลุ่มธุรกิจ Kyoritsu เข้าเยี่ยมคารวะ  ในโอกาสที่ผู้บริหารเดินทางไปร่วมพิธีเปิดโครงการ Dormy Residences Sriracha จังหวัดชลบุรี อย่างเป็นทางการ และนำคณะทำงาน IMTA ซึ่งเป็นตัวอย่างของผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงาน IM Japan ที่ประสบความสำเร็จจากการเป็นเจ้าของธุรกิจ เข้าพบ และ ประชาสัมพันธ์โครงการยุวทูต IM ครั้งที่ 7/2562 ซึ่ง IM Japan จะเชิญนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาไทยจำนวน 20 คน ร่วมโครงการฯ ในช่วงวันที่  22 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 ให้เดินทางมาร่วมกิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณ 11 วัน