กรมการจัดหางาน จัดวันมหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดบุรีรัมย์
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง” พร้อมมอบประกาศนียบัตร
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ จ. นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม “สถานีประชาชนสัญจร”
กรมการจัดหางาน ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฯ ในโอกาส ‘ปลัดแรงงาน’เข้ารับตำแหน่ง
กรมการจัดหางานรับมอบห้องฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษา ก่อนไปทำงานต่างประเทศ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่เมืองปากน้ำโพ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานของ สจจ.นครสวรรค์ สร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 1 2 3 >  Last ›