กระทรวงแรงงานเผย ! ช่วงครึ่งเดือนกรกฎาคม ’60 แรงงานไทยบินไปเก็บผลไม้ป่าแล้วร่วม 5,000 คน
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานร่วมกับตรวจคนเข้าเมือง ตรวจสถานบันเทิง 3 แห่ง ในพื้นที่บ้านด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา ไม่พบคนต่างด้าวจากจีนแผ่นดินใหญ่ขายบริการแต่อย่างใด
 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่กู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมร่วมกับอธิบดีกรมแรงงาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการประชุมเครือข่ายระดับทวิภาคี ในเรื่องการยกระดับแนวปฏิบัติของการจัดหางานและการจ้างงานในประเทศไทยและเมียนมา ณ โรงแรมพูลแมน Pullman กรุงเทพฯ

 1 2 3 >  Last ›