รมว.แรงงาน ลงพื้นที่เมืองกาญจน์ เปิดงาน“รวมพลังยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม และความปลอดภัยในการทำงาน”
รมว.แรงงาน ลงตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมมอบนโยบายและทิศทางฯ
กกจ. ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2562 ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของไทย
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 6/2562

 1 2 3 >  Last ›