รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2565
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 7/2565
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในกระทรวงแรงงาน
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะทำงานศึกษานโยบายการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

 1 2 3 >  Last ›