คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านอนุมัติเงินกู้กองทุนฯ 930,000 บาท
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 5/2562
อธิบดีกรมการจัดหางานบินเจรจาฝ่ายอิสราเอลเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตร หลังองค์กร IOM จะยุติบทบาทการดำเนินงานตามโครงการ TIC

 1 2 3 >  Last ›