อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (อคบต.) ครั้งที่ 4/2563
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 9/2563
นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมชี้แจงความคืบหน้าโครงการ JOB EXPO THAILAND 2020

 1 2 3 >  Last ›