กรมการจัดหางาน รับฟังปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าของคนงานไทยในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2019
ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าว ประเด็น  “การเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ”
กรมการจัดหางาน จัดอบรมนายจ้าง สถานประกอบการ และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     ณ โรงแรมพาลาสโซ ดินแดง
รองอธิบดี เปิดอบรมโครงการปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 2

 1 2 3 >  Last ›