นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุม  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคในสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงาน
นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน นำเยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดตาก ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
นายวรานนท์  ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและระเบียบการเงินการคลังเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน”ณ โรงแรมปริ้นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพ
นายวรานนท์  ปีติวรรณ  อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) อาคารด้านหน้ากระทรวงแรงงาน

 1 2 3 >  Last ›