รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมประชุมกำหนดท่าทีของฝ่ายไทย ในโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรประเทศออสเตรเลีย
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่มอบสุขาลอยน้ำช่วยผู้ประสบอุทกภัย และพบปะให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายผู้ตรวจราชการกรม ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 1 2 3 >  Last ›