รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่การผ่อนผันให้อยู่และทำงานในประเทศใกล้จะสิ้นสุด
รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการจัดหางาน  รับมอบชุดอุปกรณ์เพื่อการอบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference)
กกจ. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐ และเอกชน
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รับมอบของอุปโภค บริโภค จากผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สาขามีนบุรี
รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน  นำคณะผู้แทนบริษัท ภาคเอกชนเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

‹ First  < 169 170 171 172 173 >  Last ›