รองอธิบดี กกจ.  ร่วมการประชุมทางไกลระหว่างผู้แทนกระทรวงแรงงานและผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแรงงานนอกระบบ และผู้ประกอบอาชีพอิสระย่านตลาดเทศบาลท่ายาง จ.เพชรบุรี
อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมการส่งเสริมการมีงานทำและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม
รองอธิบดี กกจ. ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร  (Organizational Quarantine : OQ)
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสำนักงานจังหวัดนครปฐม แห่งใหม่
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2564

 < 1 2 3 4 >  Last ›