ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 9 ปี การก่อตั้งสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 3
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนฯ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือแนวทางการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานอู่ต่อเรือในสาธารณรัฐเกาหลี
ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน  ร่วมปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29

 < 1 2 3 4 >  Last ›