รองอธิบดีกรมการจัดหางานร่วมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เข้าพบสถานประกอบการเพื่อหารือการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ
กกจ. ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 7/2564
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมการจัดหางาน

 < 1 2 3 4 >  Last ›