รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้พิการและผู้พ้นโทษ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการบูรณาการเข้าพบสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวผิดกฎหมายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รมว.แรงงาน​ มอบนโยบายให้ชุดเฉพาะกิจออกปราบปรามแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงาน​ โดยทำควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้ให้นายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย​
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุน เพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 10/2564
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมรับมอบอาหารจาก ซีพีเอฟ หนุนบุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนสู้โควิด-19
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2564

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›