ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2566
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประชุมคณะทำงานพิจารณาการคัดเลือกและการยกเลิกหน่วยงานเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ครั้งที่ 1/2565
ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์สดในรายการ “สถานีประชาชน ”
มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีก่อนเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ

‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›