การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดชลบุรี
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์รายการ ทันข่าวเช้า (เสาร์-อาทิตย์) ในประเด็น สถานการณ์การว่างงานและการให้ความช่วยเหลือของกรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางานจัด นัดพบแรงงาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
หนทางก้าวเดินสู่อนาคตในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และเหตุผลของการได้รับการปรับระดับจาก Tier3 มายัง Tier2
กรมการจัดหางาน แจงมาตรการต่างด้าวหลังวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ระบุชัด.. ไม่ขยาย!!! เจอผิดเป็นจับ ปรับเป็นแสน
การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในประเด็น ติดตามผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว และมาตรการภายหลังสิ้นสุดการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

‹ First  < 458 459 460 461 462 >  Last ›