ผู้บริหารกรมการจัดหางาน  ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของกระทรวงแรงงาน
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมให้กับภาคธุรกิจว่าด้วยการสรรหาแรงงานอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม และการจ้างงานอย่างมีคุณค่าสำหรับแรงงานข้ามชาติ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเปิดการจัดงาน 12 พฤศจิกายน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้แนวคิด “เครือข่าย จป.ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยสู่สังคม”
อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมชี้แจงความเข้าใจการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2566

‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›