อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุม หารือ เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาการทำงานของคนต่างด้าว ตามมติครม. วันที่ 29 ธ.ค. 63 ผ่านระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์
อธิบดีกรมการจัดหางาน  นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ตรวจราชการกระทรวง
อธิบดีกรมการจัดหางาน  นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ตรวจราชการกระทรวง
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment)
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

‹ First  < 58 59 60 61 62 >  Last ›