รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงผลงานทางวิชาการ และพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 14
กรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (อคบต.) ครั้งที่ 3/2564
รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมชี้แจงมาตรการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2021
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 4/2564
รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมรับศพแรงงานไทย กรณีเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในประเทศอิสราเอล

‹ First  < 59 60 61 62 63 >  Last ›