รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแรงงานไทยก่อนเดินทางไปทำงานในภาคเกษตรที่รัฐอิสราเอล
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 9/2564
กกจ.ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 6/2564
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการการตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 เชิงรุกในแคมป์คนงาน
นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 4/2564
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน  ให้สัมภาษณ์ในรายการ NBT รวมใจสู้ภัยโควิด -19 ประเด็น “มาตรการดูแลแรงงานและควบคุมสกัดกั้นแรงงานผิดกฎหมายและผู้ลักลอบเข้าประเทศ”
นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ผ่านระบบ VDO Conference

‹ First  < 60 61 62 63 64 >  Last ›