งานราชการ กรมการจัดหางาน

https://doe.thaijobjob.com/นักวิชาการปฏิบัติการ

พนักงานราชการพนักงานกองทุนลูกจ้างชั่วคราว