คู่มือระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม มติ ครม. 5 ก.ค. 65ขั้นตอนการจองคิวออนไลน์ ตรวจอัตลักษณ์ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 
(ต่างจังหวัดให้ติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดของนายจ้าง)

ดาวน์โหลดคู่มือแบบการขอปรับปรุงข้อมูลระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ มติ ครม. 5 ก.ค. 65
ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

เรียน นายจ้าง ผู้ประกอบการ

ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนและยื่นเนมลิสกับระบบอนุญาตของคนต่างด้าว 4 สัญชาติในระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนหน้าเว็ปไซด์ หากมีข้อมูลครบถูกต้องแล้ว เช่นมีเลขเนมลิสแล้ว

หรือพบข้อมูลแล้ว  ข้อมูลของท่านไม่หาย ท่านไม่ต้องกังวลใจ ระบบจะทยอยทำการอนุมัติให้กับท่านที่ได้ยื่นเข้ามา แต่เนื่องจากมีผู้ยื่นเข้ามาเป็นจำนวนมาก จนท. ก็จะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาโดยเร็ว ยกเว้นว่าท่านไม่เข้าเงื่อนไขที่กำหนด

กรมการจัดหางาน

กระทรวงแรงงาน


การดำเนินการตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65 จะแบ่งช่วงการดำเนินการ 3 ช่วงระยะ คือ
1.ช่วงที่ 1 วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
- บันทึกข้อมูล
- ยื่นคำขอ Namelist
- พิจารณาอนุมัติ Namelist

2.ช่วงที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2565
- ชำระเงิน (100+900)
- ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (บต.50)

3.ช่วงที่ 3 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 - 13 กุมภาพันธ์ 2566
- ยื่นเอกสารประกันสุขภาพ
- รับใบอนุญาตทำงาน
- ตรวจอัตลักษณ์ ณ สตม.
- ตรวจ 6 โรค รพ.รัฐ/รพ.เอกชน
- ยื่นเอกสาร/พิจารณาอนุมัติในระบบ
- ปรับปรุงทะเบียนประวัติ
(กทม. สำนักเขต กทม.
ต่างจังหวัด ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค/สาขาจังหวัดหรือสถานที่อื่นที่กรมการปกครองกำหนด


เว็บไซต์สำหรับเข้าใช้งานระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 สัญชาติ
(กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) มติ ครม. 5 ก.ค. 65


การดำเนินการตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65 ผ่านระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวอิเล็กทรอนิกส์ 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)คู่มือการใช้งาน ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
(4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์


การขอคืนเงินค่าธรรมเนียม กรณีชำระเงินซ้ำ
  • ขั้นตอนการและแบบฟอร์มคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียม กรณีชำระเงินซ้ำ คลิกที่นี่